Image
YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR
Kültivatör pulluktan sonra en yaygın kullanılan toprak işleme aletleridir.Farklı yapı tipleri
ile tohum yatağı hazırlamadan çok amaçlı toprak işlemeye kadar olan işlemler de ve tüm
bitkilerin tarımında kullanılma alanı bulmuştur.
Yatık Yaylı kültivatörlerimiz hafif iş koşulları ve bahçeler için üretilmiştir.
Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip
köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturu.
Kültivatörler toprak yüzeylerine atılan tohum yada mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında
kullanıldığı gibi, ağır tiplari ile anız bozma işlemleri de yapılmaktadır.Ülkemizin kuru tarım
bölgelerinde uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır;
ikilime ve üçleme işlemleri kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle yapılmaktadır.
Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasatından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum
yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.
Pulluksuz tarımın ve minumum toprak işlemenin en önemli aleti alan kültivatörler gerekli ayarlamalar
yapıldığında bitkilerin sıra işlemesinde de kullanılmaktadır.
Kültivatörlerin bu denli yaygın kullanılmasında yapılarının basit, satın alma bedellerinin
oldukça düşük ve kullanımlarının çok kolay olması en önemli etkenlerdir.Bu durum farklı yapıda
.eşitli amaçlara uygun kültivatör tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi merdane ve tırmık gibi kombinasyonlarla birlikte
kullanılabilir.
  • Farklı ihtiyaçlara uygun, farklı bıçak seçenekleri.
  • Yağlamalı ve sementeli özel burç sistemi.
  • Yaylar sayesinde titreşimli ve  emniyetli çalışma imkanı.   
  • Oluşan titreşim sayesinde daha az çeki gücü ihtiyacı.
  • Emsallerinden daha yüksek şasisi sayesinde, ot toplama derdine son.